Πυθία

Ιέρεια του μαντείου του Απόλλωνα στους Δελφούς, η οποία έδινε τους χρησμούς. Αφού πλενόταν με το νερό της Κασταλίας και έπινε από το νερό της ίδιας πηγής ή της Κασσοτίδας και αφού μασούσε φύλλα δάφνης, χρησμοδοτούσε σε κατάσταση έκστασης, καθισμένη σε έναν τρίποδα πάνω από ένα χάσμα γης που ανέδιδε αναθυμιάσεις· ένας ιερέας (προφήτης) διατύπωνε έμμετρα την απάντηση της Π., που ήταν σχεδόν πάντα διφορούμενη, και την έδινε στους ερωτώντες. Η Π. εκλεγόταν από τις παρθένες των καλύτερων οικογενειών των Δελφών· αρχικά ήταν νεαρή, αλλά αργότερα ορίστηκε να είναι πάνω από 50 ετών. Στα αρχαιότερα χρόνια η Π. ήταν μία, και χρησμοδοτούσε μόνο μια φορά τον χρόνο, κάθε Φεβρουάριο (Βύσιο), αλλά με την αύξηση του πλήθους όσων ζητούσαν χρησμό, διορίστηκε και δεύτερη και τρίτη Π., και οι χρησμοί δίνονταν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
* * *
η, ΝΜΑ, ιων. τ. Πυθίη Α. η ιέρεια τού ναού τού Πυθίου Απόλλωνος στους Δελφούς, μέσω τής οποίας δίνονταν οι χρησμοί τού μαντείου
αρχ.
(στον ιων. τ. Πυθίη)
προσωνυμία τής Αρτέμιδος στους Βραγχίδες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ουσιαστικοποιημένος τ. τού θηλ. τού επιθ. πύθιος*].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Πυθία — Πυθίᾱ , Πύθιος his temple fem nom/voc/acc dual Πυθίᾱ , Πύθιος his temple fem nom/voc sg (attic doric aeolic) Πῡθίᾱ , Πυθία Pythia fem nom/voc/acc dual Πῡθίᾱ , Πυθία Pythia fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πυθίᾳ — Πυθίᾱͅ , Πύθιος his temple fem dat sg (attic doric aeolic) Πῡθίαι , Πυθία Pythia fem nom/voc pl Πῡθίᾱͅ , Πυθία Pythia fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πύθια — the Pythian games neut nom/voc/acc pl Πύ̱θια , Πύθιον temple of the Pythian Apollo neut nom/voc/acc pl Πύθιος his temple neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πύθια — Ιέρεια του μαντείου του Απόλλωνα στους Δελφούς, η οποία έδινε τους χρησμούς. Αφού πλενόταν με το νερό της Κασταλίας και έπινε από το νερό της ίδιας πηγής ή της Κασσοτίδας και αφού μασούσε φύλλα δάφνης, χρησμοδοτούσε σε κατάσταση έκστασης,… …   Dictionary of Greek

  • Πυθίας — Πυθίᾱς , Πύθιος his temple fem acc pl Πυθίᾱς , Πύθιος his temple fem gen sg (attic doric aeolic) Πῡθίᾱς , Πυθία Pythia fem acc pl Πῡθίᾱς , Πυθία Pythia fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πυθίαι — Πυθίᾱͅ , Πύθιος his temple fem dat sg (attic doric aeolic) Πῡθίαι , Πυθία Pythia fem nom/voc pl Πῡθίᾱͅ , Πυθία Pythia fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πύθι' — Πύθια , Πύθια the Pythian games neut nom/voc/acc pl Πύ̱θια , Πύθιον temple of the Pythian Apollo neut nom/voc/acc pl Πύθια , Πύθιος his temple neut nom/voc/acc pl Πύθιε , Πύθιος his temple masc voc sg Πύθιαι , Πύθιος his temple fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πυθίαν — Πυθίᾱν , Πύθιος his temple fem acc sg (attic doric aeolic) Πῡθίᾱν , Πυθία Pythia fem acc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Пифия — (Πυθία) прорицательница в Дельфах (см.). При дельфийском святилище в древние времена, когда обращались к оракулу, по видимому, лишь один раз в год, было две П. и одна заместительница их; впоследствии, при более частом вопрошении оракула, была… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Πυθίοις — Πύθια the Pythian games neut dat pl Πῡθίοις , Πύθιον temple of the Pythian Apollo neut dat pl Πύθιος his temple masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.